Seaton Ekonomi

Löneadministration

Vi erbjuder en flexibel lönefunktion utifrån dina behov med kunskap som är vägledande i ditt arbetsgivaransvar
Löneadministration
Vi erbjuder kvalificerade tjänster i löneprocessen. Vi beräknar lön och ersättning för de anställda och tillhandahåller underlag för redovisning av personalkostnader samt rapportering till myndigheter och andra institutioner. Vi erbjuder en flexibel lönefunktion utifrån dina behov med kunskap som är vägledande i ditt arbetsgivaransvar. Ni betalar bara för den tid och de tjänster ni verkligen behöver.
Boka ett förutsättnigslöst möte
VI TRÄFFAR DIG GÄRNA!
Boka kostnadsfritt företagsbesök.
Vi sparar ej era uppgifter utan använder dessa endast för initial kontakt.