Seaton Ekonomi

Bokslut / Årsredovisning

När räkenskapsåret är slut sammanställer vi ert årsbokslut med bokslutsbilagor, årsredovisning med samtliga underlag som behövs
Bokslut / Årsredovisning
När räkenskapsåret är slut sammanställer vi ert årsbokslut med bokslutsbilagor, årsredovisning med samtliga underlag som behövs. Er eventuella revisor kan direkt därefter påbörja revisionen utifrån det samlade material i er bokslutspärm eller via Seaton Online
Boka ett förutsättnigslöst möte
VI TRÄFFAR DIG GÄRNA!
Boka kostnadsfritt företagsbesök.
Vi sparar ej era uppgifter utan använder dessa endast för initial kontakt.