Seaton Ekonomi

Ekonomistyrning

Inför kommande räkenskapsår är det nyttigt med budgetar att förhålla sig till, för att nå uppsatta mål
Ekonomistyrning
Inför kommande räkenskapsår är det nyttigt med budgetar att förhålla sig till, för att nå uppsatta mål. Resultat- och likviditetsbudgetar är exempel som är grundläggande för att se om eventuella åtgärder behöver göras –och var.
I samband med uppföljning av utfall gentemot budget kan en simulering av räkenskapsårets ackumulerade utfall tas fram, för att ni som kund skall kunna fatta rätt beslut om eventuella åtgärder. Givetvis bistår vi er med denna analys i samband med framtagandet.
Boka ett förutsättnigslöst möte
VI TRÄFFAR DIG GÄRNA!
Boka kostnadsfritt företagsbesök.
Vi sparar ej era uppgifter utan använder dessa endast för initial kontakt.