Seaton Ekonomi

VILL DU FOKUSERA PÅ DIN KÄRNVERKSAMHET?

Låt oss på Seaton Ekonomi ta hand om ert ekonomiarbete!
Seaton Ekonomi
Intelligent IT och genomtänkt hantering av ekonomi- och redovisningsprocesser är nyckeln till ett effektivt ekonomiarbete. Kombinationen av moderna ekonomisystem och personlig service gör att vi kan säkerställa att det ekonomiska flödet blir effektivt och anpassat efter dina behov, vilket i sin tur bidrar till minskade kostnader och tidsbesparingar.

Låt oss ta hand om dina ekonomifunktioner och få mer tid till din kärnverksamhet!
Vår mission
Seaton Online
- Digitalt samarbete
Allt om ditt företag finns samlat och tillgängligt i Seaton Online
Fokus på ert företagande!
Vårt mål är att du ska få mer tid att fokusera på ditt företags tillväxt istället för den växande högen av administration. Därför har vi tagit fram Seaton Online där du kan hantera allt som rör ditt företags ekonomi.

Genom Seaton Online får du all ekonomisk information samlad och lättåtkomlig på ett och samma ställe. Här hanterar du dina fakturor, sköter din tid och utläggsrapportering och kan hålla koll på företagets siffror. Alla dokument samt ärenden finns också lättåtkomligt via din smartphone.
Våra Tjänster
Vi är ekonomibyrån som riktar sig till dig som driver små och/eller medelstora företag. Vi tar oss an såväl enklare som mer kvalificerade uppdrag inom ekonomi, redovisning, administration och rådgivning.
Bokföring & Redovisning
Att lämna bort sin ekonomiadministration kan av många upplevas som en kontrollförlust. Att man inte vet hur företaget ligger till, just nu. Därför erbjuder vi våra kunder fullständig kontroll och transparens på räkenskaperna, dygnet runt, oavsett om du befinner dig på kontoret, i sommarstugan eller på andra sidan jordklotet. Genom säkra webbaserade system i Seaton Online kan du med enkelhet följa bolagets redovisning, resultatutveckling och kommentarer till siffrorna samt att ni kan ta fram rapporter och listor för utskrift.
Interim Ekonomichef/CFO
Vid frånvaro av ordinarie chef, föräldraledighet eller inför stora förändringar på ekonomiområdet, är en interim CFO en effektiv och kvalitativ lösning för att säkra den löpande verksamheten eller som en extra resurs. Seaton erbjuder resursförstärkning som CFO eller ekonomichef för kortare uppdrag eller längre perioder.
Seaton Online
Vi använder oss av programlösningar som hör till några av Sveriges mest uppskattade, med smarta program och tjänster på internet. Kort och gott: Vi använder oss av Sveriges mest flexibla produktsortiment för att kunna erbjuda maximal effektivitet i våra uppdrag - låt oss få visa er!
Löneadministration
Vi erbjuder kvalificerade tjänster i löneprocessen. Vi beräknar lön och ersättning för de anställda och tillhandahåller underlag för redovisning av personalkostnader samt rapportering till myndigheter och andra institutioner. Vi erbjuder en flexibel lönefunktion utifrån dina behov med kunskap som är vägledande i ditt arbetsgivaransvar. Ni betalar bara för den tid och de tjänster ni verkligen behöver.
Är ni redo för ett digitalt samarbete?
Ni kan snabbt få en offert på hur vårt digitala ekonomi erbjudande ser ut - inga överaskningar!
Så här tycker några av våra kunder
Jerker Jonasson
VD Lindholmens Bygg i Göteborg AB
ILindholmens Bygg har arbetat med Seaton Ekonomi sedan april 2015 vilket har varit i ett stort steg framåt i vårt ekonomiska arbete. Med hjälp av bolagets rapportverktyg erhåller vi kontinuerlig och dagsfärsk data kring hur varje enskilt projekt följer den upplagda budgeten samt för hela organisationen.
Genom Seatons flexibilitet, höga kvalitet och snabba återkoppling vid uppkomst av frågor när det gäller allt från personal till budget, kan vi fokusera på våra projekt och driva bolaget framåt och inte använda onödig tid till utredning av diverse ekonomiska frågeställningar.
Något som vi uppskattar mycket på Lindholmens Bygg är den personliga kontakten vi har med konsulterna i bolaget och vi rekommenderar varmt ett samarbete med Seaton Ekonomi AB.
Nicklas Johansson och Jonas Öhlén
Ägare CPG Sverige AB
CPG Bevakning har arbetat med Seaton Ekonomi sedan 2015 vilket visat sig vara ett enormt lyft för vår verksamhet. Seaton Ekonomi förklarar alltid på ett tydligt och lättbegripligt sätt vilket ger oss möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet och det som vi är duktiga på, vilket är säkerhet. Vi styr i dag vår verksamhet med detaljerade ekonomiska rapporter om vår verksamhet som vi enkelt erhåller via Seatons rapportverktyg som är helt webbaserat. Här kan vi gå in och följa varje uppdrag/objekt i detalj samt företaget i sin helhet. Det som vi på CPG uppskattar är den personliga kontakten, flexibiliteten och snabba återkopplingen vilket vi alltid får av Seaton Ekonomi. Vi rekommenderar varmt Seaton Ekonomi.
Carl Övergaard
VD Amhults Däck AB
Sedan vi anlitade Seaton Ekonomi AB, har vi helt andra verktyg att planera, budgetera och följa upp vår verksamhet. Däckbranschen är väldigt säsongsintensiv, vilket ställer höga krav på likviditetsplanering. Tack vare Daniel & Co kan vi idag satsa all vår tid till på det vi kan och släppa all ekonomisk administration till vår samarbetspartner. Vi är glada över att ha anlitat Seaton Ekonomi och kan varmt rekommendera Seaton Ekonomi AB som helhetsleverantör.
Boka ett förutsättnigslöst möte
VI TRÄFFAR DIG GÄRNA! Boka kostnadsfritt företagsbesök.
Vi sparar ej era uppgifter utan använder dessa endast för initial kontakt.